kapitaltäckningen inom EU

Förändringar i kapitaltäckningen för att underlätta bankernas utlåning

2020-07-08 | CORONAVIRUSET NYHETER BANK

EU har tillfälligt anpassat bankreglerna för att maximera bankernas kapacitet att låna ut pengar och hjälpa hushåll och företag att återhämta sig från coronakrisen.

Förändringarna har publicerats i EU:s officiella tidning. Huvuddelen av ändringarna tillämpas från och med den 27 juni 2020.