bostadsmarknaden i höst

Så ska du tänka på bostadsmarknaden i höst

Hur kommer bostadsmarknaden i höst se ut?

Bostadsmarknaden i höst speglas av rekordförsäljningar, stigande priser och höga förhoppningar som har präglat bostadsmarknaden under sommaren. Men vågar man köpa bostad när en andra coronavåg hotar? I turbulenta tider gäller det att tänka efter, menar två experter.

– Det är ovanliga tider och man ska vara lite försiktig, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Coronakrisen har inte smittat av sig till en bostadskris. Tvärt om.

I juli, som vanligtvis innebär lågsäsong, ökade antalet bostadsaffärer med 25 procent jämfört med samma period året innan. Priserna är återigen på historiska nivåer – och prisfallet som skedde under pandemins första månader är återtaget i hela landet utom i Stockholmsområdet.

Samtidigt pågår pandemin ännu i allra högsta grad och läget på arbetsmarknaden är fortsatt osäkert. Är det rätt läge att göra sitt livs största köp då?

– Det är ovanliga tider och man ska vara lite försiktig. Man ska inte köpa för att spekulera, utan låta behoven och den egna privatekonomin styra, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Han får medhåll av Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, som säger att det nu är viktigt att ha koll på sin jobbsituation. Det gäller att se över sitt arbete och se till att man har en trygg inkomst innan man köper bostad.

Försiktighet är ett första steg när det gäller bostadsmarknaden i höst

Hon rekommenderar även att vara lite snål i budgivningen – inte minst som förstagångsköpare.

– När man väl har fått ett lånelöfte är det bra att lägga sig lite under det när man köper bostaden, då får man en krockkudde. Skulle inkomsten förändras framöver så bor man redan billigare, säger hon.

Men trots uppmaningarna om försiktighet har många inte möjlighet att planera sitt bostadsköp utifrån vad som händer i samhället, säger Claudia Wörmann.

– En flytt påverkas ofta av omständigheter som ligger utanför världsekonomin. Man träffar en partner, skaffar barn eller får jobb på en ny ort. Visst ska man hålla koll, men det är mycket annat som styr också.

Ska man även sälja en bostad gäller den gyllene regeln: Sälj först, köp sedan. Det är extra viktigt i turbulenta tider som denna, understryker båda ekonomerna.

– Det är otroligt viktigt. Inte minst för att minska stressen och risken att stå med dubbla boendekostnader, säger Claudia Wörmann.

Jens Magnusson lyfter ytterligare en aspekt:

– Risken är annars att du köper först och tror att du ska få en viss peng för din befintliga bostad, sedan visar det sig att du kanske hade fel. Eller så tar det tid att sälja så att marknaden hinner gå ner, då kan man sitta ordentligt i klistret.

Räntor förväntas vara fortsatt låga i höst

Något positivt som pandemin ändå har fört med sig är de låga räntorna troligtvis kommer att fortsätta vara låga. Detta på grund av den pandemin som råder, säger Jens Magnusson. Hur det utvecklas, samt hur regeringens tillfälliga coronastöd och amorteringsfriheten förändras, blir viktigt att hålla koll på för såväl säljare som köpare framöver.

– Det gäller att man är med och förstår hur det påverkar den egna ekonomin och ens förutsättningar på bostadsmarknaden, säger Jens Magnusson.