Företagslån – Låna pengar till företaget

Företagslån tecknas vid investeringar, stora lagerinköp eller för att förbättra likviditeten. Ett lån som ger företaget möjlighet att växa. På Snabba Lån presenteras flera av de största långivarna i Sverige som erbjuder företagslån utan säkerhet. Välj långivare utifrån företagsform, belopp och ränta. Kom ihåg att alltid jämföra flera långivare för att hitta lägsta kostnaden för lånet!

Företagslån när du behöver låna pengar till företaget
Det är inte alltid som dina egna medel räcker till. Då kan du behöver vända dig till en långivare, för många företagare är företagslån den viktigaste formen av extern finansiering.

Hitta bästa företagslånet via Snabbalån.xyz

  1. Välj lånebelopp

Dra i reglaget för att ange lånebelopp från 10 000 kr till 60 000 000 kr. Vid lån upp till ca 1 miljon krävs generellt ingen säkerhet. Vid större belopp kan antingen säkerhet krävas alternativt att finansiering istället sker via fakturaförsäljning.

  • Välj återbetalningstid

Beräkna hur stort belopp som företaget klarar av att betala per månad och därmed hur lång återbetalningstid som önskas. Det anges i det andra reglaget.

  • Välj och teckna lån

Nu kommer långivare presenteras som uppfyller dessa krav. En ansökan kan därmed skickas in till dessa varpå de återkommer med ett lånerbjudande där även räntan presenteras. De allra flesta långivare har individuell ränta vilket innebär att räntan avgörs utifrån den kreditbedömning som sker.

  • Jämför företagslån via förmedlare

Enklaste sättet att jämföra flera långivare är att anlita låneförmedlare. Även dessa är med i vår jämförelse av aktörer.

När en ansökan om företagslån skickas in till en låneförmedlare kommer dessa att låta 20 – 30 långivare se ansökan och få möjlighet att svara. En tjänst som är gratis för kunderna och som därmed underlättar jämförelse och möjligheten att få lägre lånekostnad.

Lånejämförelse Företagslån

Belopp:
Villkor:
Sortera efter:
Visa mer resultat

Personlig borgen vid lån utan säkerhet

Företagslån kan tecknas med säkerhet i exempelvis en fastighet eller dyra inventarier. Många företag har däremot inget att pantsätta vilket innebär att företagslån utan säkerhet behöver väljas. Det är dessa lån som presenteras i jämförelsen ovan. När dessa tecknas krävs generellt personlig borgen.

Personlig borgen innebär att en person åtar sig återbetala lånet i det fall som företaget inte klarar av det. Personen kan därmed behöva bli tvungen att betala hela lånesumman med privat kapital.  Kom ihåg att du automatiskt blir personligt ansvarig för lånen i vissa företagsformer.

Enskild firma

Enskild firma är ingen egen juridisk person. Det är alltså ingen juridisk skillnad på dig och din firma. Därmed är du alltid personligt ansvarig för de affärer som firman genomför.

Tecknar du ett företagslån till en enskild firma blir du alltså automatiskt personligt ansvarig för lånet. Det är inget du behöver ange i ansökan.

Handelsbolag / Kommanditbolag

Även ägarna av handelsbolag och kommanditbolag har automatiskt personligt ansvar. Då det kan finnas flera ägare har dessa även solidariskt ansvar. Om företaget inte betalar lånet kan banken kräva in skulden från en valfri bolagsman. Även här krävs därmed inte att borgensman anges i låneansökan.

Aktiebolag

Vid företagslån utan säkerhet till aktiebolag behöver oftast en person gå i personlig borgen. Ägarna är inte automatiskt juridiskt ansvariga (som i företagsformerna ovan) utan enbart den, eller de, som agerar borgensman. I ansökan anges detta varpå kreditupplysning även kommer att utföras på den personen.

Frequently Asked Questions!

Vilka kan teckna företagslån?

Företagslån kan tecknas av samtliga företagsformer. Lånet tecknas av firmatecknare som är registrerad hos Bolagsverket.

Vad kostar det att låna?

De flesta långivare har individuell räntenivå. De gör en kreditbedömning och sätter därefter räntan utifrån låntagarens kreditvärdighet. Företagslån kan antingen ha ränta, avgift eller bägge.

Är det kostnaden avdragsgill?

Ja, oavsett om lånet har ränta eller en fast avgift så kan det bokföras som en kostnad.

Vad innebär säkerhet för lånet?

Ett lån med säkerhet innebär att någon egendom pantsätts för lånet. Skulle lånet inte återbetalas har banken rätten att sälja denna egendom och på detta sätt få in pengarna.

Kan ett nystartat företag låna pengar?

Ja nystartade företag kan teckna företagslån. Det krävs då personlig borgen för lånet.

Vad innebär borgen?

Personlig borgen är när en eller flera personer, i ett företag, gör sig personligt betalningsansvariga för ett företagslån. Ifall företaget blir i obestånd träder borgensmännen in och blir skyldiga att betala av hela lånet.

Om jag får avslag?

Det finns ingen anledning att ge upp dina försök att få krediter om du skulle få avslag första gången. Ta alltid reda på anledningen till avslaget. Du kan också vända dig till andra långivare. Det lönar sig att prata med flera banker eftersom olika banker gör olika bedömningar och erbjuder.

Hur fungerar räntan på företagslånet?

På företagslån så sätts räntan oftast individuellt och baseras på kreditbetyg och försäljning. När man jämför olika företagslån så skall man jämföra den effektiva räntan som inkluderar alla kostnader för lånet som räntor, avi avgifter och ev. uppläggningskostnad. Långivare för företagslån använder sig av både fast (förutbestämd) och rörlig ränta

Vad är fast ränta?

Fast eller bunden ränta på företagslån är en bestämd räntesats. En fördel med fast ränta är att man är skyddad mot ev. ränteuppgångar.

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta justeras efter marknadsräntan. För företagslånet innebär det att avtalet kan vara skrivet på 5% men marknadsräntan justeras under låneperioden och räntan kan gå upp eller ned. Angående marknadsräntan så justeras den utifrån Riksbankens reporänta och konjunkturläget.