Bolån – jämför olika låneförmedlare

Om bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt, men du kan också ta ett bolån för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden. När du tar ett bolån vill långivaren ha en säkerhet/pant i bostaden.

köpa hus med bolån

Jämförelse av bolån

Belopp:
Villkor:
Visa mer resultat

Om Bolån

För de flesta av oss är att köpa ett hus vår största investering i vårt liv, och nästan alla behöver låna för inköpspriset. Främst banker som tillhandahåller bolån och en del kreditmarknadsföretag. Ta kontakt med flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett lån genom att använda vår tjänst här för att söka vilket som är det bästa bolånet för just dig. Du får svar från flera banker på samma gång som kan behandla ditt bolån.

Husets marknadsvärde och betalningsförmågan avgör hur mycket pengar du kan få låna. För att göra det möjligt för dig att bilda dig en uppfattning hur mycket du kan få låna, kan du använda vår beräkningsmetod för bolån. Där kan du också se hur stora amorteringar som du måste göra
Du måste finansiera en del av köpet med kontanta medel. Det högsta lånebelopp som banken lånar ut överstiger inte 85% av husets marknadsvärde. Då kanske du behöver finansiera kontantinsatsen med ett privatlån.

När du beräknar kostnaden för ett lån får du inte glömma att om du köper ett hus kommer juridiska avgifter och inteckningsavgifter att öka. Lagfarten är 1,5% av köpeskillingen. För ett pantbrev måste du betala 2% av beloppet. Dessutom tillkommer administrativa avgifter. Du kan läsa mer om kostnader vid pantsättning här.

Vad är ett bolån?

Ett bolån är ett lån som du tar med din bostad som säkerhet. Men det finns en något bredare definition av inteckningar i konsumentkreditlagen. En inteckning, eller ett bostadslån som det kallas i lagen, är ett lån som du tar upp med säkerhet i en fastighet, en villa, en tomt eller en byggnad. Detta kan dock också vara ett blancolån som du lånade för att köpa eller behålla äganderätten till sådan egendom, det vill säga du behöver inte pantsätta det som lånesäkerhet. Det faktum att ett lån definieras som en inteckning är viktigt för de regler som gäller för det lånet.

Om du tar ett privatlån för att köpa en fastighet (till exempel en villa eller ett fritidshus), en villa, en tomt eller en byggnad som inte tillhör en fastighet (som vanligtvis kallas en byggnad på ofri grund, Detta är ett begrepp i fastighetsrätten, för den situation som finns när en byggnad uppfördes av en hyresgäst på hyrd mark och står på mark som inte ägs av samma person som äger byggnaden.), då räknas det som en inteckning. När du ansöker om ett privatlån behöver långivaren eller låneförmedlaren inte fråga dig vad ditt syfte med lånet är. Men om långivaren erbjuder lån utan säkerhet för att köpa bostäder, måste långivaren betrakta lånen som inteckningar och följa de regler som gäller specifikt för inteckningar. Ett exempel är att ta ett lån för att finansiera den del av inköpspriset som överstiger hypoteksgränsen, mer än 85 procent av ditt bostads marknadsvärde. Ett annat exempel är när du själv tillhandahåller informationen så att det framgår att lånets syfte är att köpa ett hus.

Blancolån

Blancolån som du tar för att renovera eller utvidga ditt hem faller inte under definitionen av en inteckning. Blancolån som du tar för att finansiera klyftan mellan att köpa ett nytt hem och att sälja ditt gamla hem, så kallade överbryggande lån, räknas inte heller som inteckningar om de är obestämda eller ska betalas tillbaka inom 1 år. Blancolån  som du tar som säkerhet för din fastighet räknas som inteckningar. Blancolån som du tar för att renovera eller utvidga ditt hem faller inte under definitionen av en inteckning. Blancolån som du tar för att finansiera klyftan mellan att köpa ett nytt hem och att sälja ditt gamla hem, så kallat överbryggningslån räknas inte heller som inteckningar om de är obestämda eller återbetalningsbara inom ett år. Handpenningslån och byggnadslån som du tar som säkerhet för din fastighet räknas som inteckningar.

Låneförmedlare av bolån

När du ansöker om ett bolån kan du göra det hos långivaren eller låneförmedlaren (kreditförmedlare). Lånförmedlaren kan vara oberoende eller representera en eller flera långivare. Lånförmedlaren måste ge konsumenterna särskild information innan förmedlaren startar. Du måste få information via papper eller andra hållbara medier (till exempel via e-post). Förmedlaren måste informera registret där låneförmedlaren är noterad hos Finansinspektionen. Du bör få information om huruvida förmedlingsbyrån endast förmedlar vissa långivare och vilka långivare som är. Å andra sidan, om förmedlaren är helt oberoende av alla långivare, finns det inget behov av att förklara!

Förmedlaren måste informera dig om du kan få råd.

Det måste vara tydligt vad byråavgifterna är eller metoden för att beräkna avgifterna

Ersättning eller provision

Förmedlaren ska också informera om vilken ersättning som han eller hon eventuellt får från en långivare eller någon annan, om ersättning eller provision förekommer. Om förmedlaren kompenseras måste den ange det beloppet. Om beloppet inte kan anges före förmedlingens början måste informationen lämnas senare i EU: s faktablad. Om ersättningen varierar beroende på den långivare du senare väljer bör du få information om den informationen och om du fortfarande vill få olika nivåerna på de olika ersättningarna skiljer sig åt

Du måste få information om möjligheterna att föra ett klagomål till mellanhänder och även om möjligheten att få pröva en eventuell tvist utanför domstol (dvs. vid Allmänna reklamationsnämnden) samt tillhanda kontaktuppgifter så som namn, fullständig adress och organisationsnummer.

Kunskapskrav och licensiering

De nya reglerna för bolån som har varit tillämpliga sedan 2017 har det införts ett krav i konsumentkreditlagen att den som jobbar med bolån hos långivare och låneförmedlare måste ha tillräcklig kunskap och förmåga att tillhandahålla, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån. All denna personal måste genomgå kunskapstester och få godkända resultat.

Bankerna har ihop med SwedSec tagit fram dessa kunskapskrav och tester för bolånehandläggare gemensamt. All personal som hanterar bolån ska göra detta licensieringstest hos SwedSec och på så sätt bli ”SwedSec-licensierade bolånerådgivare”.